SCAN

Casopis obalka 04 small

 

Časopis Adiktologie je v současné době jediným odborným periodikem na úrovni recenzovaného vědeckého časopisu v České republice (je akceptován rovněž Radou vlády pro vědu a výzkum), který se zabývá prevencí, léčbou, harm reduction, právními náležitostmi a výzkumem celého spektra závislostí. Jeho mezioborové pojetí, reflektující aktuální vývoj v oboru ve světě i u nás z něj činí spojovací článek mezi profesionály různých profesí v této oblasti, a je tak současně jediným uceleným a jasně vyprofilovaným periodickým vzdělávacím materiálem tohoto druhu v ČR.


Časopis vychází kontinuálně již od r. 2001. V roce 2004 proběhla zásadní změna v projektu spočívající v přechodu z 2 řádných čísel ročně na 4 řádná čísla ročně (každé standardně v rozsahu 60 - 80 stran). Podle stavu finančních prostředků pak vychází zvláštní monotematická čísla věnovaná určitému specifickému a aktuálnímu problému.
Cílem projektu je zajistit kontinuální vzdělávání všech dotčených cílových skupin v oboru (prevence, léčba, harm reduction i právní sektor), a to formou recenzovaného odborného časopisu. Časopis současně napomáhá budovat profesní identitu oboru adiktologie a rozvíjet jeho interdisciplinární charakter.


Časopis je řádným členem Mezinárodní asociace adiktologických časopisů ISAJE a je odborně garantován 1. LF UK v Praze, AV ČR, Společností pro návykové nemoci ČLS JEP a Českou neuropsychofarmakologickou společností.

Časopis Adiktologie vychází díky dlouholeté kontinuální finanční podpoře Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR; Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Hlavního města Prahy. Naším významným partnerem je farmaceutická společnost Reckitt Benckiser (Czech) spol. s r. o. / Providing services for the Indivior Group.

 

Bližší informace o časopisu naleznete na jeho webových stránkách.


Předplatné časopisu si lze sjednat zde

 

Cena časopisu (od 15. 3. 2023) - ceny jsou uvedeny včetně sazby DPH ve výši 10%.

  Cena Poštovné Celkem
Samostatné číslo (ČR) 103,- Kč 32,- Kč 135,- Kč
Samostatné číslo (SR) 4,40 € 2,50 € 6,90 €
Roční předplatné ČR 344,- Kč 39,- Kč 383,- Kč
Roční předplatné SR 15,20 € 8,20 € 23,40,- €
Studenti 230,- Kč 32,- Kč 262,- Kč
Supplemetnum 103,- Kč 32,- Kč 135,- Kč
Supplemetnum pro předplatitele  zdarma  zdarma  zdarma 


Zájemce o studentské předplatné musí doložit nárok na slevu platným potvrzením pro daný akademický / školní rok.
Supplementum je rozesíláno pouze v případě, pokud je v daném roce vydáno. Supplementum pro předplatitele je zahrnuto v ročním předplatném.